Tumuabudu Maulana

Hapa chini ulimwenguni

Kote kote makanisani

hata kule misikitini

Tumuabudu maulana

 

Hapa kwetu nchini

Hakika tumo taabani

Mna biashara makanisani

Tumuabudu maulana

 

Kila siku wahubiri

Tabia mbaya mekithiri

Sifa mbaya meshamiri

Tumuabudu maulana

 

Mewalaghai washiriki

Kuwapora bila haki

Hakika mbinguni hatufiki

Tumuabudu maulana

 

Hii leo makasisi

Megeuka waasi

Familia kufilisi

Tumuabudu maulana

 

Wake wa watu pia

Mewachukua waume walia

Wameshindwa kuvumilia

Tumuabudu maulana

 

Ufisadi hekaluni

Upinzani uongozini

Upotovu kwenye dini

Tumuabudu maulana

 

Mesababisha mauaji

Ya wengi waso wakosaji

Ila kwenu bora mtaji

Tumuabudu maulana

 

Mepotosha ibada

Mejipandisha lada

Mebadili mada

Tumuabudu maulana

 

Safari ya mbinguni

Tafadhali tubuni

Isigeuke ya kuzimuni

Tumuabudu maulana

 

Wokovu wa hakika

Hubirini bila wahka

Watu waje okoka

Tumuabudu maulana

 

Ili sote tuje patana

Mbinguni kukutana

Kwa furaha shikamana

Tukimuabudu maulana

 

 

 

 

News Reporter
Emmanuel Yegon is an all-round communicator who is passionate about photography, poetry, broadcast journalism and digital strategy. He is committed to growth in the field of communication and best practice of journalism. Co-Founder and Communications Director ~ Mobile Journalism Africa www.mobilejournalism.co.ke